TULOSSA! SYSTEMA NATURAE goes Anthropocene

Minna Kangasmaan vuodesta 2008 työstämään teossarjaan Systema naturae valmistuu uusia teoksia, jotka tulevat esille yksityisnäyttelyyn Helsinkiin MUU Kaapelin galleriaan 28.9.-3.11.2019.

Teossarjan uusimmissa veistoksissa, installaatioissa ja videoteoksissa Kangasmaa käsittelee ihmisen historiaa ja arkeologiaa, ihmisen ja luonnon tulevaisuutta, mutta myös ilmastonmuutosta ja ekologista katastrofia. Teosten teemana on ihmisen aika – ihmisen aikakausi – antroposeeni.

”Systema naturae -teossarjassa tarkastelen ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä niiden potentiaalia synnyttää sekä tuhoa että edistystä. Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi – uudet käsitykset luonnosta paljastavat uusia puolia myös itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta. 1700-luvulla Carl von Linne ́ sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Tähän kehotukseen pohjaten teen teoksia, joissa etsin vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää maapallo inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Suhteellamme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla, on vaikutuksia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

Taiteilijana olen kiinnostunut ajatuksesta ettei ihmistä, luontoa ja yhteiskuntaa tai kulttuuria ja teknologiaa nähdä erillisinä vaan toisiinsa liittyvinä, yhteisen kollektiivin rinnakkaisina osina. Lyhyesti sanottuna teoksillani pyrin avaamaan näkökulmia ulos ihmiskeskeisestä maailmankuvasta ja haastamaan suhteemme materiaaliseen maailmaan, sillä olen vakuuttunut siitä, että ei ole mitään tärkeämpää ja kiireellisempää kuin tarkastella nykyistä ekologista kriisiä.

Ympäristöasiat ovat omalla tavallaan vaikeita aiheita taiteessa ja muutenkin. Timothy Morton kirjoittaa tästä kirjassaan "Ecology Without Nature", että nykyään tuskin kukaan haluaa mainita ympäristöä, koska silloin uhkaat kuulostaa tylsältä tai tuomitsevalta tai hysteeriseltä, tai näiden kaikkien sekoitukselta. Mutta on syvempi syy. Kukaan ei pidä siitä, kun mainitset ympäristön, koska tuot sen etualalle. Toisin sanoen se lakkaa olemasta ympäristö. Se pysähtyy olemasta jotakin, joka ympäröi ja ylläpitää meitä. Kun ajattelet, mihin jätteesi menee, maailmasi alkaa kutistua."