Minna Kangasmaan monumen­taalinen julkisi­vuteos Kiiminkipuiston koulun uudisrakennukseen

Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters

Oululaisen kuvanveistäjän Minna Kangasmaan monumentaalinen julkisivuteos Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters valmistui Kiiminkipuiston koulun uudisrakennukseen joulukuussa 2020. 

Julkisivuteos on hienovarainen ja monisyinen ylistys Kiimingin pohjoisille maantieteellisille erityispiirteille ja sen luonnonvaraisille eliöille. Innoittajana on ollut erityisesti Kiiminkijoki lukuisine luonnontilaisine koskineen, joista huomattavimpana mainittakoon Koitelinkoski. Korkeasta humuspitoisuudesta luonnostaan ruskeavetinen valjastamaton Kiiminkijoki on luonnontilaisena ainutlaatuinen Euroopassa. Kiiminkijokeen kulkeutuvat myös yhden maamme suurimman luonnonvaraisen vesiputouksen Hepokönkään putouksessa virtaavat vedet. Virtaavan ja liplattavan veden sekä kosken pyörteiden ohella julkisivuteoksesta on löydettävissä myös esimerkiksi rauhoitetun alueellisen kasvin, lehtotikankontin ”tohvelimaiset” ja kierteiset muodot sekä viittauksia Kiiminkijokeen merestä nouseviin uhanalaisiin vaelluskaloihin ankeriaaseen ja meritaimeneen. Teoksen hienovaraisesti aaltoileva pinta on joka katselukerta erilainen, sillä ympäristön valot sekä eri vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut luovat siihen yllätyksellisyyttä - se kuin on kuin virtaava vesi alati muutoksessa.

Minna Kangasmaan teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ympäristötietoisuutta ja kierrätysideologiaa. Teoksen teemat kumpuavat paikallisuudesta ja teos on myös linjassa koulun yhteistoiminnallisuuteen nojaavan rakentamisen kanssa. 

Museo- ja tiedekeskus Luupin uutinen.