Edinburgh Art Festival

WASP FACTORIES
Minna Kangasmaa | Tuomo Kangasmaa | Tim Davies |
Anne Marie Taberdo | Anssi Taulu | Sirpa Taulu


Wasp fabrikerna är öppen skulptur, byggd av återvunnet material till så kallade urbana icke utrymme områden. Det är ett flerårigt projekt som syftar till att genomföra ett antal Wasp fabriker till många delar av Europa, typ av miljö-och kollektiv konst kedja runt om i Europa. Grundtanken är att sätta ihop ett team av bygg-volontärer och följ begreppet fuzzy fabrik i Platsspecifika offentliga konstprojekt. Teamet bygger av återvunnet material en struktur som kallas "Wasp Factory". Edinburgh Teamet består konstnärer från Finland och Storbritannien (Anssi Taulu, Sirpa Taulu, Tim Davies, Tuomo Kangasmaa, Minna Kangasmaa).http://www.edinburghartfestival.com

http://waspfactories.blogspot.com/