SNÖBOLLSEFFEKT- Norra Finland Biennalen

Minna Kangasmaa | Hannu Ahosola | Maria Huhmarniemi |
Elina Juopperi | Kari Lunnas & Pirjo Roponen-Lunnas |
Lauri Rankka | Antti Tenetz | Petri Yrjölä


Uleåborgs universitet, avdelningen för arkitektur Gallery
15.10. - 16.11.2012


Till Snöbollseffekten fjärde utställning plats biennalen curatorn Marketta Haila har valt nio konstnärer som verk behandlar miljö, stadsplanering och naturresurser. Det finns filmer, installationer, fotografier, grafik och målningar. Artister i utställningen är Minna Kangasmaa, Hannu Ahosola, Maria Huhmarniemi, Elina Juopperi, Lunnas Kari & Pirjo Roponen-Lunnas, Lauri Rankka, Antti Tenetz, Petri Yrjölä.


www.ouka.fi/taidemuseo