POST-NATURE

Skulpturerna på utställningen vid MUU Kabel är uppföljare till Minna Kangasmaas serie kallad Systema naturae som påbörjades år 2008. I serien undersöker Kangasmaa samspelet mellan människan, samhället och naturen samt deras förmåga att orsaka både skada och framsteg.

Ordet natur är ett vardagligt ord, men som begrepp blir dess definition allt mer otydlig dag för dag – nya definitioner av naturen avslöjar nya sidor även hos oss själva, samhället, kulturen och historian. På 1700-talet placerade den svenska naturforskaren Carl von Linné människan bland arter primater i sin taxonomiska system. Baserat på detta system, har Kangasmaa gjort verk där hon söker efter alternativa sätt att förstå jorden som en mötesplats för människan och icke-människor. Centralt ligger den mänskliga egenskapen att känna empati. Vårt förhållande till andra liv och hur vi fördelar jordens knappa resurser, samt behandlar andra människor, djur, växter och i största allmänhet allt på denna planeten, har konsekvenser för nuet och framtiden. Empati spelar en avgörande roll, som en väg till nya insikter.

Sammanfattningsvis försöker Kangasmaa öppna upp ett annat perspektiv än en världsbild som kretsar runt människan och utmanar vår relation till den materialla världen, eftersom hon är övertygad om att det inte finns något viktigare och mer brådskande än att granska den nuvarande ekologiska krisen.

Miljöfrågorna är ett svårt ämne i konsten och även annars. Timothy Morton skriver i sin bok “Ecology Without Nature” att numera vågar nästan ingen nämna miljö, på grund av risken att låta tråkig, eller fördömande, eller hysterisk, eller en blandning av alla dessa faktorer. Men Morton ser även djupare orsaker: ingen gillar att du nämner miljön, eftersom du därmed ger den företräde. Den upphör att vara något som omger oss och underhåller oss. När du undrar vart dina avfall försvinner, börjar din värld krympa.

Utställningens konstverk fokuserar på en tid då människans aktivitet har haft djuptgående förändringar på jordens ekosystem och geologiska utformning. Plast är ett av de material som kan anses vara av mänskligt ursprung och vars effekt på ekosystemet inte är helt känt. Som organisk och syntetisk blanding, har plast även blivit en del av oss. Har plasten blivit en integrerad och oskiljbar del av naturens system utan att vi märkt problemet runt naturbegreppet? Vad är naturen efter att det inte längre kan defineras som natur?

Vernissage, fredag 27.9.2019, kl. 17.00-19.00. Välkommen!

Utställningen understöds av Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande.


MUU Kabel
Tallbergsgatan 1 C, Helsingfors
Öppettider: mån-fre 10–19, lör-sön 12–16