Minna Kangasmaa har valts för nästa nordiSKulptur-utställning

Minna Kangasmaa har valts för nästa nordiSKulptur-utställning tillsammans med Kim Hankyul.

Kim Hankyul från Norge och Minna Kangasmaa från Finland har valts som konstnärer för den andra nordiSKulptur-utställningen på Galleria Sculptor i september 2020. NordiSKulptur är ett samarbete mellan Galleria Sculptor och Nordisk kulturkontakt och lyfter fram samtida nordisk skulptur. Utställningen 2020 genomförs i samarbete med det norska skulptörförbundet Norsk Billedhoggerforening.

Minna Kangasmaa undersöker i sin konst vår tids ekologiska kris och vårt förhållande till den materiella världen. Hon har sedan 2008 jobbat med en serie verk under titeln Systema naturae, där hon undersöker människans, samhällets och naturens växelverkan och förmåga att åstadkomma både förstörelse och framsteg. Kangasmaa är född i Uleåborg där hon nu också bor och arbetar. Hennes verk har ställts ut både på grupputställningar och separatutställningar i Finland och utomlands, bland de senaste kan till exempel noteras Bildkonstveckorna i Mänttä (2019), PARALLEL VIENNA -mässan i Österrike (2019), MUU Kaapeli-galleriet i Helsingfors (2019) och Gamla rådhusets galleri i Åbo (2017).

Kim Hankyul arbetar främst med ljudinstallationer där ljuden skapas av trämaterial i kinetisk eller motoriserad rörelse. Genom att sammanföra ljud och mekanisk rörelse vill Hankyul i sin konst undersöka det rutinmässiga våldet i vardagliga aktiviteter. Hankyul är hemma från Sydkorea och är numera bosatt i Bergen. Hans verk har ställts ut bland annat på Bergens konsthall (2019), Bergen Center for Electronic Art (2019), Lydgalleriet i Bergen (2019), Doosan Art Center i Seoul (2018) och Unoffical Preview Gallery i Seoul (2017).

Pressmeddelande