NYYTTIKESTIT

HILDEGARD PROJEKT
Minna Kangasmaa | Annette Kuhl | Gabriele Regiert |
Hildegard Skowasch | Kari Yli-Annala | Magdalena Drebber |
Maik Scheermann | Petra Tödter | Tuomo Kangasmaa


Saaren kartano, Koneen säätiön taiteilijaresidenssi, Mietoinen
14.-24.5.2012


Olennaisena osana Hildegard Projekt -taiteilijaryhmän teosten sisältöä on niiden tekemiseen liittyvä prosessi ja useiden ihmisten kädenjälki yhdistettynä paikkasidonnaiseen tekemiseen. Hildegard Projektin perusideana on käyttää mukana olevien taiteilijoiden teoksia materiaalina yhteiseen teokseen, joka on luotu tiettyyn paikkaan ja esiintyy vain kerran. Tässä työmetodissa individuaaliset taideteokset tulevat osaksi taiteellista prosessia, tilallista ja ajallista sommitelmaa. Näin ryhmä tutkii yksilöllisyyden ja yhteisen problematiikkaa teoksen muotoutumisen aikana.
Residenssissä ryhmä pohtii millaisia teoksia voisi muovautua äänen ulottuvuuden mukaantulon avulla ja kutsuu kokeellisen ääni-ilmaisun parissa työskenteleviä taiteilijavieraita luennoimaan, keskustelemaan ja ohjaamaan äänityöpajaa. Ääni-ilmaisun mahdollisuudet ja niistä muodostuvat tilanteet ovat uusi haaste ryhmälle, johon Hildegard Projekt tarttuu ryhmäresidenssijaksolla yhteistyössä Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian kanssa.


Hildegard Projekt

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia

Koneen Säätiö: Saaren kartano