TÄMÄN SAA JAKAA.

Minna Kangasmaa | Vera Arjoma | Taija Goldblatt |
Raija Heikkilä | Heli Huotala | Sanna Juujärvi-Bremer |
Helena Kankaansyrjä | Harald Karsten | Jukka Kinanen |
Raija Kuisma | Kaarina Kuusisto-Lukkari | Tiina Lehtimäki |
Hannu Leimu | Anna Leppä | Raine Liimakka | Sanna
Majander | 
Olli Niskanen | Ulla Pohjola | Leila Sarola | 
Sanni Seppä | Mia Seppälä | Juhani Tuomi | Annuli
Viherjuuri | Maria Vuorinen | Johanna Väisänen |

Imatran taidemuseo
20.12.2014 – 31.1.2015


Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n vuosinäyttely.
Tervetuloa avajaisiin 19.12.2014 kello 17-19.