SYSTEMA NATURAE

Systema Naturae on Minna Kangasmaan ensimmäinen yksityisnäyttely Turussa Vanhan Raatihuoneen galleriassa. Turun Vanhan Suurtorin ympäristössä on kolme galleriatilaa, joita ylläpitää Turun Museokeskus. Gallerioista Vanha Raatihuone keskittyy nykytaiteen ja sen uusien ilmiöiden esittämiseen. Galleria Harmaassa näyttelyohjelmiston painopiste on mediataiteessa ja Brinkkalan galleriassa esitellään yhteisöllisiä projekteja.

Näyttelyyn Minna Kangasmaa on tuonut esille uusia teoksia viimeisimmästä teossarjastaan Systema naturae, jota hän on työstänyt vuodesta 2007 alkaen. Teoksissa hän tarkastelee ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä niiden potentiaalia synnyttää sekä tuhoa että edistystä. Sarjan veistoksissa ja installaatioissa Kangasmaa käsittelee ihmisen luontosuhteeseen liittyvien käsitteiden ja näkemysten sekä näiden jäsentämisen ja uudelleenarvioinnin kautta taiteen kykyä kuvata luontoa totuudenmukaisesti. Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi - uudet käsitykset luonnosta paljastavat uusia puolia myös itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta.

1700-luvulla Carl von Linne ́ sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Tähän kehotukseen pohjaten Kangasmaa on tehnyt Systema naturae -sarjaan uusia teoksia, joissa hän on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää maapallo inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Tulevaisuuden kannalta merkityksellistä on suhteemme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

Galleria Vanha Raatihuone
Vanha Suurtori 3, 20500 Turku
Avoinna ti-su klo 10-18
vapaa pääsy


www.turku.fi/tapahtuma/pe-04072017-1000-systema-naturae-raatihuoneen-galleriassa

facebook/Vanhan-Suurtorin-Galleriat Turku

Instagram galleriat suurtorilla