HOTEL INFINITY

Minna Kangasmaa | Sonja Bendel | Christiane Bergelt | Christine Düwel | Eija Hirvonen | Catherine Ludwig

Project Room, Helsinki
6.-29.7.2018


Kuten hotelleissa yleensä, Hotel Infinityssä ihmiset tulevat ja menevät, mutta vierailunsa aikana tulevat osaksi näyttelyn kokonaisuutta ja muokkaavat sen sisältöä. Hotel Infinity on taiteellinen tutkimusmatka kollektiivin syntymisen prosessista: asioista ja ihmisistä, jotka sen synnyttävät. Hotel Infinity tukeutuu yhteiskuntatieteilijä Bruno Latourin kirjoituksiin yhteisöistä, kollektiivista ja toimijaverkoista ja niiden muodostumisesta ja luonteesta.

Turo-Kimmo Lehtonen, joka on kirjoittanut suomeksi Bruno Latourista, sanoo, että Latour ei ajattele nojautuvansa mihinkään ennalta annettuun rakenteeseen tai muuttujien joukkoon, koska kollektiivi on aina tapauskohtainen. Sen luonnetta ei voi olettaa ennalta. Annettua on ainoastaan se, että on kollektiiveja: liitoksia sekä toimijoiden ja voimien verkostoja. Latour käyttää käsitettä "Parliament of Things", jonka Hotel Infinity omavaltaisesti assosioi siihen, että kollektiivi muodostuu tasavertaisesti niistä kaikista tekijöistä, jotka muokkaavat sitä.

Hotel Infinity kytkeytyy nyky-yhteiskunnassa valitsevaan tilanteeseen, jossa sosiaalinen yhteenkuuluvuus etsii uusia muotoja. Nostamalla taiteellisen toiminnan kautta esiin erilaisia sidoksia, liittymiä ja verkostoja Hotel Infinity näyttää, miten tärkeäksi osaksi 2010-luvun taidetta on tullut (ihmisten)välisyys. Yleisölle ensimmäisen kerran heinäkuussa 2018 Kuvataideakatemian Project Roomissa avautuva Hotel Infinity osoittaa, ettei kuvataiteen tekeminen ole sittenkään niin yksilökeskeistä millaiseksi se usein mielletään.

Project Roomissa Minna Kangasmaan mukaan kutsumat taiteilijat työstävät teoskokonaisuutta, joka rakentuu tilaan ja heijastuu Hotel Infinityn luonteeseen jatkossa. Näyttely pitää sisällään tilassa työskentelyn lisäksi yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, puheenvuoroja ja taiteilijaesittelyjä. Hotel Infinityn yhtenä perusperiaatteena on vieraanvaraisuus.


Tervetuloa avajaisiin 5.7. klo 18.

Project Room
Lönnrotinkatu 35,
00180 Helsinki