PASSAGE

Minna Kangasmaan yksityisnäyttely Passage on kuin ote, kappale tai osa laajempaa teosta. Se pohjautuu Kangasmaan vuodesta 2007 työstämään teossarjaan Systema naturae. Kokonaisuudessa on esillä veistosten ja installaatioiden rinnalla yksittäisiä teosten osia. Näyttely kuvaa kulkua ja siirtymää kuin myös muutosta.

Keskeistä Kangasmaan työskentelyssä on metodi, jossa teos materiaalisena entiteettinä ei ole muuttumaton ja pysähtynyt, vaan jatkuvassa muotoutumisprosessissa – liikkeessä, joka vääjäämättä syntyy jo pelkästään teoksen materiaalissa tapahtuvista muutoksista pitkällä aikajänteellä. Tässä prosessissa teokset eivät ole eristettyjä, ympäristöstään rajattuja kokonaisuuksia, vaan avoimia systeemejä, joilla on läpäisevä ominaisuus. Useat Kangasmaan teokset ovat niin sanottuja prosessiteoksia, joita hän täydentää, kasvattaa ja laajentaa tai muuten muokkaa.

Taiteessaan Kangasmaa tutkii aikamme ekologiaa ja suhdettamme materiaaliseen maailmaan. Systema naturae sarjan teokset kiinnittyvät aikaan, jona ihmisen toiminta on saanut aikaan orgaanisen ja synteettisen sekoittumisen kiinteäksi ja erottomaksi osaksi luonnon systeemejä. Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi – uudet käsitykset luonnosta paljastavat uusia puolia myös itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta. 1700-luvulla ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Tähän kehotukseen pohjaten Minna Kangasmaa on tehnyt teoksia, joissa hän on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää maapallo inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Keskiössä on ihmiselle ominainen empatian kyky ja sen ulottaminen koko maapalloa koskevaksi. Suhteellamme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla, on vaikutuksia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.