SYSTEMA NATURAE

Näyttelyn teokset ovat osa Minna Kangasmaan vuodesta 2007 alkaen työstämää teossarjaa Systema naturae, joka käsittää yli kaksikymmentä teosta – veistoksia ja installaatioita.

Systema naturae on teossarja ihmisestä ja luonnosta. Mitä oikeastaan tarkoitamme, kun puhumme luonnosta? Kulttuurintutkija Raymond Williams ehdottaa kirjassaan Keywords: A Vocabulary of Culture and Society koko länsimaisen kulttuurin monimutkaisimmaksi sanaksi luontoa (engl. nature). Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi – käsitykset luonnosta kertovat meistä itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta, sillä luonto on inhimillinen idea. 1700-luvulla ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ”Systema naturae” ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Kangasmaa on tehnyt teossarjan teoksia tämän kehotuksen pohjalta.

Näyttelyn teokset kiinnittyvät aikaan, jona ihmisen toiminta on läpikotaisesti muuttanut Maan ekosysteemejä ja geologista muotoa. Suhteellamme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla, on vaikutuksia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

Lyhyesti sanottuna Kangasmaa pyrkii teoksillaan avaamaan näkökulmia ulos ihmiskeskeisestä maailmankuvasta ja haastamaan suhteemme materiaaliseen maailmaan. Hän on vakuuttunut, ettei ole mitään tärkeämpää ja kiireellisempää kuin tarkastella nykyistä ekologista kriisiä.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Oulun kaupunki.