Minna Kangasmaan monumen­taalinen taideteos Kiiminkipuiston koulun uudisrakennuksen julkisivuun

Minna Kangasmaan monumentaalinen julkinen taideteos Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters valmistui Kiiminkipuiston koulun uudisrakennuksen julkisivuun joulukuussa 2020. Teoksen vienosti aaltoileva pinta on joka katselukerta erilainen - se on kuin virtaava vesi alati muutoksessa.

Teos on hienovarainen ja monisyinen ylistys Kiimingin pohjoisille maantieteellisille erityispiirteille ja sen luonnonvaraisille eliöille. Innoittajana on ollut erityisesti Kiiminkijoki lukuisine luonnontilaisine koskineen, joista huomattavimpana mainittakoon Koitelinkoski. Korkeasta humuspitoisuudesta luonnostaan ruskeavetinen valjastamaton Kiiminkijoki on luonnontilaisena ainutlaatuinen Euroopassa. Kiiminkijokeen kulkeutuvat myös yhden maamme suurimman luonnonvaraisen vesiputouksen Hepokönkään putouksessa virtaavat vedet. Virtaavan ja liplattavan veden sekä kosken pyörteiden ohella teoksesta on löydettävissä myös esimerkiksi rauhoitetun alueellisen kasvin, lehtotikankontin ”tohvelimaiset” ja kierteiset muodot sekä viittauksia Kiiminkijokeen merestä nouseviin uhanalaisiin vaelluskaloihin ankeriaaseen ja meritaimeneen. Vapaasti virtaava Kiiminkijoki on erittäin tärkeä kohde, sillä monet Suomen vaeltavat kalalajit ovat sukupuuton partaalla. Ihmisten rakentamat rakenteet estävät niitä uimasta ylävirtaan kutualueilleen. Kiiminkijoen luonnollinen väylä mahdollistaa vaelluskaloille ja muille vesieliöille vapaan kulkemisen virtaavissa vesissä.

Minna Kangasmaan teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ympäristötietoisuutta ja kierrätysideologiaa ja sen teemat kumpuavat paikallisuudesta. Teos on myös linjassa koulun yhteistoiminnallisuuteen nojaavan rakentamisen kanssa. Uusi koulurakennus kunnioittaa alueen vanhaa rakennuskantaa. Sen pääasiallinen julkisivumateriaali on Kiimingin keskusalueelle tunnusomainen tiili. Koulun arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasi Uki Arkkitehdit.

Kunnianosoitus virtaaville vesille – Homage to Flowing Waters, alumiinipronssi, 2020

Museo- ja tiedekeskus Luupin uutinen.