Keho on Dacha

Keho on Dacha on paikkasidonnaisen ja yhteisöllisen taiteen tutkimusprojekti, joka on toteutunut kesinä 2021, 2022 ja 2023. Koneen Säätiön tukema kolmivuotinen Keho on Dacha on perustettu tukemaan taiteilijoiden verkostoitumista ja taiteellista tutkimusta. Viimeisen vuoden 2023 kesänä työryhmässä ovat tanssitaiteilijat Tanja Råman ja Kaisa Rundelin, graafinen suunnittelija John Collingswood, kirjailija Jonna Pulkkinen, kuvanveistäjä Minna Kangasmaa, kuva- ja mediataiteilija Tuomo Kangasmaa, valokuvaaja Janne-Pekka Manninen sekä toimittaja Lölä Vlasenko. Monialainen työryhmä on tehnyt esityksellistä, sanallista ja visuaalista sekä yhteisöllistä taidetta vuorovaikutuksessa paikallisen yhteisön kanssa Oulun Varjakassa. Samalla on kehitetty taiteilijoiden keskinäistä yhteistyötä. Projektin päättävä näyttelytapahtuma on Art Hub Pikisaaressa 17.8.-3.9.2023.

Keho on Dacha alkoi Koneen säätiön ”Suomen muuttuvat naapuruudet” -ohjelman kokeilevana ja taiteen uusia metodeja kehittävänä kolmivuotisena hankkeena kahdessa pienessä paikassa pohjoisessa – Suomessa Oulun Varjakassa ja Venäjällä Arkangelin Kalinushkassa. Hankkeen alkuperäinen idea ja lähtötilanne muuttui radikaalisti, kun Venäjä aloitti 24.2.2022 laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen ja polarisoituminen teki taiteellisen yhteistyön jatkamisen venäläisten taiteilijoiden kanssa mahdottomaksi. Se nostatti ison kysymyksen siitä, kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet ja käsityksemme niistä ovat muuttuneet ja muuttumassa? 

Keho on Dacha jatkui Oulun Varjakassa paikallisten taiteilijoiden ja yhteisöjen kanssa. Alkuperäinen ajatus kehosta puutarhan vertauskuvana säilyi mukana. Dacha on venäjänkielinen sana, joka tarkoittaa mökkiä ja maapalstaa siirtolapuutarhassa – omistajansa vihreää unelmakuplaa. Oulun Varjakassa toimii kyläyhdistyksen Warjakka Puutarha, joka on rakennettu 1920-luvulla kukoistaneen Warjakan sahan työläisten asuntojen kivijalkojen sisäpuolelle. Keho on Dacha on tutkinut Varjakan entisen sahayhteisön fyysisyyttä, historiaa ja merkitystä. 

”Keho reagoi, kipuilee, kukoistaa ja muokkaantuu kuin dacha suhteessa sitä ympäröivään poliittiseen ja sosiaaliseen maastoon. Keho kykenee ilmaisemaan myös silloin, kun sananvapautta on rajoitettu tai kun sopivia sanoja ei löydy.” 

Blogi 
Instagram