Hotel Infinity

Hotel Infinity on Minna Kangasmaa vuonna 2015 perustama kansainvälinen kollektiivi. Hotel Infinityn päätavoite on yhteistyö taiteilijoiden ja taiteen alan toimijoiden kanssa, jotka ovat intensiivisesti ja aktiivisesti kiinnostuneita taiteellisen kollektiivin muodostamisesta. Tarkoituksena on käyttää kollektiivia työkaluna edistämään maantieteelliset rajat ylittävää taiteellista yhteistyötä nykytaiteen saralla. Hotel Infinityn ideana on purkaa keskuksen ja periferian logiikka ja korvata se verkoston logiikalla. Hotel Infinity pyrkii ohittamaan maantieteelliset rajat ja toimimaan nomadisena kollektiivina.