Hotel Infinity

Hotel Infinity on Minna Kangasmaa vuonna 2015 perustama kansainvälinen taideprojekti. Hotel Infinityn päätavoite on maantieteelliset rajat ylittävä taiteellinen yhteistyö nykytaiteen saralla.

Hotel Infinity on Minna Kangasmaan perustama kansainvälinen taideprojekti.   |   2015-2021