In Progress

detalj av installationen

Fotografier och gipsskulpturer   |   1994 – 2022 –>