Flora

Porslin (icke förnybara geologiska naturresurser)   |   140 x 300 x 15 cm   |   2011 –>