The Lofty Message of Landscape I-IV

4 delar | Detalj 4 delar | Detalj

Fält stafflier, fotograferar ingraverat på plywood   |   170 x 400 x 100 cm   |   2013